Skip navigation

Kultur & historia

HaparandaTornios unika identitet har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Den har formats av båda ländernas historia och du har möjligheten att lära känna ”den tornedalska andan” tillsammans med våra lokala guider. Lyssna noga under din vistelse hos oss, för det är en stor sannolikhet att du hinner lära dig ett- eller flera ord på ”Meänkieli” här.