Skip navigation

Victoriatorget är placerad mitt på nationsgränsen mellan Sverige och Finland och döpt efter kronprinsessan Victoria.

Torget med gränskanalen och konstverken i området är designade av barn i HaparandaTornio och kännetecknas av konstverket ”Gränsbågen” som är ritad av då 9-åriga Vilma Styrman från Haparanda.

Gränsen markeras av 130m lång gränskanal och i mitten av kanalen finns konstverket ”Svanen” som är designad av gymnasieeleven Kim Suomäki


Hemsida (URL): https://www.tornio.fi/en/culture-and-leisure/kulttuuri/victoria-square/

Adress: Victoriantori, Länsiranta, Tornio, Suomi

Victoriatorget
Hemsida (URL): https://www.tornio.fi/en/culture-and-leisure/kulttuuri/victoria-square/
Adress: Victoriantori, Lu00e4nsiranta, Tornio, Suomi

Heart