Skip navigation

Struves meridianbåge är en triangelkedja som sträcker sig från Norra ishavet till Svarta havet. Med hjälp av meridianbågen utreddes jordklotets form och storlek på 1800-talet. Struves meridianbåge ingår i Unescos världsarvslista (på engelska).

Sex av de punkter som ingår i världsarvsobjektet finns i Finland. Mätpunkterna är historiskt viktiga men även utmärkta utkiksställen.

Triangelbågens mätningar inleddes år 1816 och slutfördes 1855. Kedjan består av 258 trianglar och 265 triangelpunkter. Kedjans nordligaste punkt ligger i Norge i närheten av Hammerfest vid Norra ishavet och den sydligaste punkten ligger vid Svarta havet i Ukraina. Struves meridianbåge kallas även den rysk-skandinaviska gradmätningen, då bågen ursprungligen endast löpte genom två riken.


Hemsida (URL): https://www.tornio.fi/sv/kultur-och-fritid/tornedalens-museum/varlsdarv/

Heart