Skip navigation

Haparanda järnvägsstationen är Sveriges enda järnvägsförbindelse mot öster och där möts två olika spårvidder, den europeiska och den ryska. Stationen är ritad av Folke Zettervall och byggnaden stod färdig 1919. Haparanda järnvägsstation är en av Sveriges största järnvägsstationer på landsbygden.


Telefonnummer: +46 922 260 00 (Haparanda municipality)

Adress: Järnvägsgatan 21, 953 37 Haparanda, Ruotsi

Station
Telefonnummer: +46 922 260 00 (Haparanda municipality)
Adress: Ju00e4rnvu00e4gsgatan 21, 953 37 Haparanda, Ruotsi

Heart