Skip navigation

Saivaaraboplatsen är ett av de största och mest intressanta boplatsfynden i Barentsområdet. Saivaara ligger nära Kärrbäck, vid väg nr 356 i norra delen av Haparanda kommun.
Läs mer här


Telefonnummer: +46 706 302 581

Adress: Kärrbäck, Haparanda kommun, Ruotsi

Saivaara stenåldersby
Telefonnummer: +46 706 302 581
Adress: Ku00e4rrbu00e4ck, Haparanda kommun, Ruotsi

Heart