Skip navigation

Fiskemusem är väldigt intressant ställe att besöka

I Torneälvens avrinningsområde simmar många olika fiskarter – från röding i norr till siklöja i söder. Här kan du se 12 olika arter filmade under vattnet.

Fiskar hör bra och en del arter utstöter också ljud. Ljuden används under parning eller för att skrämma bort fiender. Under ljudduschen kan du höra fiskarna prata.
Hur ser fiskarnas landskap ut under vattenytan? I din mobil får du en virtuell 3D-modell av Kukkolaforsens botten.

Genom tiderna har många olika fiskemetoder och redskap använts för att fånga fisk. Uppfinningsrikedomen har varit stor och man har använt allt från enkla spön till stora och komplicerade pator. På museet har du möjlighet att bekanta dig med olika redskap.

Fisken har färgat livet i älvdalen på många olika sätt. Att fiska kan vara avkoppling eller ge försörjning. Runt fisket anordnas festligheter, tävlingar och ritualer – sikfest, laxfestival, spöfisketävlingar, pimpeltävlingar o.s.v.
Vem äger och vem bestämmer över fisken och fiskevattnen? Striderna har varit många mellan ortsbor och myndigheterna. Genom tiderna har framför allt laxfisket i Tornedalen gett staten och kyrkan stora skatteintäkter. Motsättningar har också förekommit mellan havsfisket, kustfisket och älvfisket.
Fisk ger mat i olika former. Den kokas, steks, saltas, röks och torkas. Fisk har också andra användningsområden – exempelvis är fiskskinnet starkt och kan användas till kläder, skor, väskor o.dyl.

Fiskemuseet har öppet varje dag 10.00-17.00


Telefonnummer: +46 922 310 00

Hemsida (URL): http://www.tornedalensfiskemuseum.se/sv/home/

Adress: Kukkola 184, Haparanda, Ruotsi

Tornedalens fiskemuseum
Telefonnummer: +46 922 310 00
Hemsida (URL): http://www.tornedalensfiskemuseum.se/sv/home/
Adress: Kukkola 184, Haparanda, Ruotsi

Heart