Skip navigation

Tornedalens Fiskemusem är ett intressant ställe att besöka.

I Tornedalens avrinningsområde simmar många olika fiskarter – från rödig i norr till siklöja i söder. Här kan du se 12 olika arter filmade under vattnet.
På museet har du möjlighet att bekanta dig med fiskarnas värld. Visste du att fiskar hör bra och en del arter utstöter också ljud?  Under ljudduschen kan du höra fiskarna prata och ser hur fiskarnas landskap ser ut under vattenytan. 

Genom tiderna har många olika fiskemetoder och redskap som använts för att fånga fisk. Fisken har färgat livet i älvdalen på många olika sätt. Att fiska kan vara avkoppling men också ge försörjning. Runt fisket anordnas festligheter, tävlingar och ritualer – sikfest, laxfestival, pipeltävlingar o.s.v.

 

Välkommen till Tornedalens fiskemuseum! 

Öppettider: www.tornedalensfiskemuseum.se


Telefonnummer: +46 922 310 00

Hemsida (URL): http://www.tornedalensfiskemuseum.se/sv/home/

Adress: Kukkola 184, Haparanda, Ruotsi

Tornedalens fiskemuseum
Telefonnummer: +46 922 310 00
Hemsida (URL): http://www.tornedalensfiskemuseum.se/sv/home/
Adress: Kukkola 184, Haparanda, Ruotsi

Heart