Skip navigation

Vad är tidsskillnaden mellan Sverige och Finland?

Tiden i Finland är GMT+2, dvs en timme före svensk tid, t.ex. när klockan är 12.00 i Sverige, så är den 13.00 i Finland.