Skip navigation

Om jag vill fiska i Torne älv, Bottenviken eller i Lappland, vilka fiskekort behöver jag?

Vid fiske i Torne älv behöver du fiskekort för det gemensamma fiskeområdet inom Torne-Muonio-Könkämä-älv. Inom Bottenviken behöver du fiskekort för havsområdet och i Lapplands län fiskekort för länet.