Skip navigation

Finns det gränsformaliteter vid gränsen mellan Haparanda och Torneå? Måste jag ha pass med mig?