Skip navigation

Evenemang info

Evenemang som arrangeras i HaparandaTornio kan läggas in i gemensamma evenemangskalendern via länkarna nedan:

Evenemangskalendern finns på hemsidan haparandatornio.com, under fliken aktuellt.

När ett nytt evenemang registreras publiceras den inte direkt utan kommer först att granskas och godkännas. Detta kan ta 1-2 arbetsdagar.

För att evenemanget ska bli godkänt måste följande kriterier uppfyllas vid registreringen:

Datum och tid för evenemanget, namn på evenemang, information om arrangör- och evenemanget och kategorisering (för att evenemanget ska synas på finska, svenska och engelska ska informationen läggas in på alla språk vid denna punkt, annars blir evenemanget endast synligt på det språk som anmälan gjorts på). Observera att pilen som pekar till höger öppnar upp för fler rutor för att fylla på med information.

Lägg till ett foto på evenemanget för att väcka intresse.

Informationen om evenemanget ska hållas kort och koncist. Svara på frågorna som kommer via länken så hålls samma stil av informationssättet oavsett evenemang.

Var noga med att ange adress för platsen och den kommer att lagras direkt på Google Maps-kartan.