Skip navigation

Bottenvikens nationalpark på finska sidan har en areal på 15 700 hektar varav 250 hektar är land. Nationalparken har en unika landhöjning, och här råder ständigt föränderlig havsnatur.

I parken finns fiskebaser, kulturlandskap och fågelfaunan är rik.

Parken lämpar sig väl för en till två dagars utfärdsmål för den som är van vid att röra sig på havet. Läs mer om parken här

Även stugor att hra finns på Selkä-Sarvi samt Vähä-Huituri. Bokas direkt online på www.visitsealapland.com

Läs mer om Botniska viken och ladda ner en bok här

Mer information om gästhamnen i Tornio.

Boka din aventyr här.


Heart