Skip navigation

15 km lång vandringsled som utgår från E4:an, ca 2 km söder om Haparanda. Intressant flora och fauna, gamla kulturlandskap (slåtterängar, myrar och lador), fina rastplatser och utsiktstorn. Minnen från beredskapstiden, olika typer av skogsbruk och skogsvård.


Heart