Händelses kontaktperson: Riikka Kettunen

Email (arrangör): riikka.kettunen187@gmail.com

E-postadress för förfrågningar (publiceras): riikka.kettunen187@gmail.com

Telefon: 046 559 1341

visit: https://fb.me/e/1csJqZFMl

Heart