Föreläsning: “Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggesbruk” med Sebastian Kirppu

Sebastian Kirppu jobbar med att inventera skyddsvärda naturskogar i hela landet, framför allt i Svealand och Norrland. Han har varit anställd av skogsbolag, Skogsstyrelsen samt olika Länsstyrelser och inventerat skogar som har höga naturvärden, och håller nu kurser om skogsekosystemet och hotade arter.

Föreläsningen handlar bland annat om skogens historik, ekologi och skogsbrukets påverkan på vårt gemensamma naturarv samt vad det gjort för skada på ekosystemet.

Med hjälp av bilder och diagram från den offentliga statistiken berättar Sebastian om skogens ekologi och biologiska mångfald samt hur detta hänger ihop med klimatet.

Plats: Föreläsningen är i Sverigefinska folkhögskolans aula
Tid: Onsdagen den 19/10, kl. 12:30

Gratis inträde!