Skip navigation

Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö

1 Henkilötietojen rekisteröinti

Verkkosivuista vastaa Two Countries-One Destination matkailuhanke, joka toimii Team Botnia Oy:n / Business Tornion alaisuudessa. Verkkosivut ovat nimeltään HaparandaTornio ja sillä nimellä kutsumme vastaavaa tahoa tässä asiakirjassa myöhemmin. Henkilötietojasi valvoo:

Team Botnia Oy
Pakkahuoneenkatu 1, Tornio
Y-tunnus: 1508288-9

Yhteyshenkilö Noora Barria, Markkinointipäällikkö Two Countries – One Destination hanke, noora.barria@tornio.fi. 

2 Tietojen säilytys ja oikeutesi

Keräämiämme tietoja säilytetään Euroopan talousalueella. Tietojasi säilytetään matkailuhankkeen yksikössä Team Botnia oy:n alaisuudessa. Sinulla on oikeus pyytää tietosi nähtäväksi, kieltää suoramarkkinointi, pyytää virheellisten tietojen korjausta, pyytää tietojesi poistamista (ellei sinua epäillä palveluidemme väärinkäytöstä. Tietoja ei myöskään poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää HaparandaTornion säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen tai Ruotsin oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.)

Kunnioitamme henkilötietojasi, emmekä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle ellei siitä erikseen sovita tai ilmoiteta. Lisätietoja tietosuojasta ja oikeuksistasi www.tietosuoja.fi

3 Mitä tietoja säilytämme ja kuinka kauan

Säilytämme tiedot, jotka keräämme yhteydenottolomakkeella, chat-palvelun kautta tai muuten asiakkaan kanssa käymämme keskustelun kautta. Tiedot sisältävät yleensä nimen ja yhteystiedot. Säilytämme tiedot toistaiseksi ja poistamme ne vain, jos asiakas niin pyytää. 

4 Miksi säilytämme ja käytämme tietoja

Haluamme kehittää palveluamme yhä asiakasystävällisempään suuntaan. Haluamme myös palvella ja viestiä kävijöillemme ja asiakkaillemme palveluistamme. 

5 Rekisterin nimi

HaparandaTornio yleinen asiakas-, markkinointi-, viestintä- ja sidosryhmärekisteri.

6 Henkilötietojen käyttö ja julkisuus

Rekisteriä käytetään HaparandaTornion asiakas-, viestintä- ja markkinointi- sekä sidosryhmäkäyttöön. Rekisteriä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään HaparandaTornio verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jotka käyttäjät täyttävät itse, sekä erillisten kampanjasivujen tai kilpailujen kautta, joissa käyttäjä itse täyttää lomakkeen. Asiakastietoja kerätään myös puhelimitse, sähköpostilla, sopimuksella tai muulla vastaavalla tavalla.

8 Evästeet

HaparandaTornio verkkopalvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Verkkosivustolla kerätään evästeiden kautta tietoa käyttäjistä. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuja tai tietoja käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjiä ei voida tunnistaa, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeiden kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetusten kautta ja/tai tyhjentämällä selaimen evästetiedot.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. HaparandaTornio ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Lisätietoja evästekäytännöstämme

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirrot 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittely on suojattu riittävällä valvonnalla. Henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

11 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 15.2.2021