Skip navigation

Two Countries – One Destination -hanke

Two countries – One destination (TCOD) – hankkeessa luodaan matkailun toimintamalli, joilla alueen matkailua on tarkoitus kehittää. Alueelle määritellään yhteinen matkailuimago, jota markkinoidaan yhdessä. Hankkeen aikana solmitaan pysyviä, rajan ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia matkailutoimijoiden välillä. Lisäksi kehitetään matkailuun linkittyvää infrastruktuuria sekä maankäyttöä.

Toteuttajat: Hankkeen päätoteuttajana toimii Business Tornio yhteistyökumppaninaan Haaparannan kaupunki

Aikataulu: 1.1.2020–30.9.2022

Markkinointipäällikkö: Noora Barria

Rahoitus: Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Rahoittajina: InterregNord, Lapin liitto, Team Botnia Oy sekä Haaparannan kaupunki