Skip navigation

Interreg Nord projektet: Two Countries One Destination

Projektet Two Countries – One Destination (TCOD) kommer att skapa en verksamhetsmodell, som framöver nyttjas för att utveckla besöksnäringen i destinationen. Gemensam marknadsföring kommer att göras efter att gemensamma destinationsvarumärket utvecklats. Utveckling av nya gränsöverskridande nätverk inom besöksnäringen kommer att arbetas fram och utveckling av infrastruktur och markanvändning kopplade till besöksnäringen kommer att ske under projektets gång.

Projektpartners: Huvudansvarige Business Tornio  och samarbetspartnern Haparanda kommun.

Tidsplan: 2020-01-01 – 2022-09-30

Finansiering: Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Finansierat av. InterregNord, Lapin Liitto, Region Norrbotten, Team Botnia Oy, Haparanda stad